LES POSTICHES

GENOVA / ITÁLIA

1966
Les Postiches - Genova / Itália (1966)